Vzdělání

Mějte nádobí dokonale čisté a zároveň šetřetešpinavé nádobí

Jedním ze zásadních požadavků na kvalitu služeb a hygienu v gastronomických provozech je i Äistota veÅ¡kerého nádobí. To je velmi důležité. VÅ¡ichni si ale dovedeme pÅ™edstavit, jak obtížné ale mytí tak velkého množství nádobí je. OvÅ¡em není to jen otázka nároÄnosti, ale i otázka spotÅ™eby mycích prostÅ™edků, vody a energie. Do jisté míry tedy i problematika ekologického charakteru.
Máte tedy dvÄ› možnosti, buÄ budete dÄ›lat vÅ¡e po staru, jako dosud, nebo pro svoji provozovnu využijete zcela nový a unikátní systém mytí nádobí .

Tento patentovaný systém umožňuje dvojitý finální oplach s menší spotÅ™ebou vody. To je naprostá novinka u profesionálních myÄek nádobí. S nižší spotÅ™ebou vody tak uÅ¡etříte nejen onu vodu, ale tím i finanÄní prostÅ™edky za její spotÅ™ebu, která je v gastronomickém provozu více než velká. Dále vÅ¡ak uÅ¡etříte nemalé Äástky i za ohÅ™ev vody.

talíře, hrnky, nádobí

Tajemství dvojitého oplachu

Jak tedy celý systém vlastÄ› funguje, ptáte se? Tajemství tkví v oplachu. Ve struÄnosti:
· V první fázi oplachu je použita voda z mycí fáze.

· Ve druhé fázi oplachu je využita Äistá voda ohřátá na 85°C – 90°C, ta vÅ¡ak nejde do kanalizace, ale je sbírána pro další mytí.

Názorně tedy vidíte, že šetříte vodu, ohřev i chemické prostředky pro mytí nádobí a to už se vyplatí.

Konec předmývání a horám špinavého nádobí

S tímto novým patentovaným systém nemusíte nic složitÄ› pÅ™edmývat. Už žádné dÅ™ezy a hory Å¡pinavého nádobí. Odpadne mnoho ruÄní práce a vy se budete moci v klidu soustÅ™edit na důležitÄ›jší úkoly. Vždy vÅ¡ak budete mít jistotu, že veÅ¡keré nádobí bude Å¡etrnÄ›, ale dokonale umyté a Äisté.

Přání každého zákazníka totiž je vynikající pokrm podávaný na dokonale Äistém nádobí. Investujte tedy do nového systému mytí nádobí a vždy budete mít o spokojené zákazníky postaráno, navíc s vÄ›domím, že Å¡etříte přírodu i své finance.

skleniÄky, myÄka nádobí