Zboží

Kvalitní materiál na výstavbu potrubí


Pokud bychom se podívali na funkci potrubí, tak samozřejmě bude rozličná, podle toho, k čemu bude sloužit. Mohou to být různé kapaliny, plyny, páry, ale také například sypké materiály a podobně. Aby vše bylo dopravováno v pořádku a bezchybně, tak je nutné použít různé díly, které dohromady vytvoří funkční celek. Mezi rozhodně stěžejní díl by se dala zařadit příruba, která se používá ke spojení trubek mezi sebou nebo s dalším zařízením, které je součástí potrubí, také je ještě možnost ji využít k zaslepení potrubí.

trubice

Jak již můžete tušit, tak hraje důležitou roli v případě výměny dílů a díky tomu musí být spoje dobře přístupné. A to nejen ke kontrole těsnosti, ale i například k výměně. Nejčastěji se totiž závada právě objeví v nedostatečné těsnosti. Takový přírubový spoj může mít různé druhy přírub, dále se skládá z těsnění a dalšího spojovacího materiálu. Samozřejmě vše musí být vyrobeno podle platných norem.

Další potřebné komponenty

Potrubí se skládá přirozeně z dalších nezbytných prvků.

  • Dalším velmi důležitou a funkční oporou je T-kus. Ten bude zapotřebí zvláště v místech, kde je nutné vytvořit odbočku. Potrubí totiž není vždy jen rovné a ve většině případů se vede pod zemí, tudíž i zde je nutné použít komponenty, které jsou spolehlivé a rovněž odolné. Právě díky T-kusům se dá snadno změnit průtok a nasměrovat podle požadavků a potřeby.
  • Všechny konstrukční prvky potrubí jsou samozřejmě velmi důležité, ale také je nutné počítat se změnou směru osy vedení kapalin nebo dopravou médií. T-kus vytvoří vedlejší větev a trubkové oblouky slouží zase ke spojení potrubí právě při změně osy vedení. Samozřejmě i zde existuje poměrně bohatá nabídka různých velikostí, ale i podle toho, co se bude zrovna potrubím dopravovat. Tudíž mohou být rozdílné oblouky pro dopravu podle stanovených teplot.

Průmyslový kov

Výrobce dílů, které jsou určené na výstavbu potrubí, nabízí kompletní sortiment a není problém ani s následnou dopravou na místo určení.