Zdraví

Jak postupovat při tvorbě návazce na kapra


Budete-li se chystat ulovit kapra, mÄ›li byste si osvojit základní pravidla pÅ™i tvorbÄ› úÄinného prostÅ™edku, který již vytáhl z vody nejeden kapitální kousek – kombinovanéhonávazce na kapry.

dlouhý kapr

K navazování zvolte fluorocarbonové vlákno. Je velice kompaktní a zároveň ve vodě takřka neviditelné. Jeho výhodou je také odolnost proti zamotávání. Dobře připravený neviditelný nához je základem úspěchu.

rybářský naviják

Postup při navazování

 1. Nejprve zvolíte délku návazce a připravíte si fluorocarbonové vlákno.
 2. Na ustÅ™iženou mÄ›kkou šňůrku se vzápÄ›tí naváže háÄek. Vhodná je k tomu šňůrka Strip-X s velmi mÄ›kkým svlékacím potahem. PostaÄí svléknout pouze Äást potahu šňůrky.
 3. SvleÄená šňůrka se dole opatří uzlíkem a navléknou se na ní boilie tak, aby se ta spodní zapÅ™ela o uzlík. Na šňůrce se vytvoří smyÄka, aby se s její pomocí boilie utáhly a vzájemnÄ› se neposouvaly, není pak zapotÅ™ebí na šňůrku navazovat další pryžové stopery.
 4. Dále se na šňůrku navlékne kroužek, který se upevní jednoduchým uzlíkem. Kroužky používají v navazování zkuÅ¡ení rybáři, tÄ›m se tato technika již mnohokrát osvÄ›dÄila.
 5. Zkontrolujte ostří háÄku, musí být skuteÄnÄ› preciznÄ› nabrouÅ¡ené, pokud není, tak jej pÅ™etáhnÄ›te hranou brousku.
 6. Navažte háÄek pomocí bezuzlového návazu, pamatujte na vymezení správné vzdálenosti od boilie. HáÄek pÅ™ed navazováním provléknÄ›te kroužkem.
 7. NáslednÄ› se navlékne smrÅ¡Å¥ovací hadiÄka.
 8. Z fluorocarbonu se vytvoří smyÄka, provlékne návazcem, a zakonÄí kravským uzlem. Na fluorocarbon se pak navlékne gumová hadiÄka proti zamotání a naváže se obratlík. Na obratlík se pak také navlékne hadiÄka proti zamotání.
 9. Na uzlík mezi fluorocarbonem a mezi šňůrkou se pÅ™ipevní plastické olůvko – to zajistí jeho vlastní vahou lepší otáÄení háÄku. Pohyb háÄku lze s opatrností odzkouÅ¡et na dlani.
 10. Na závÄ›r nad unikající horkou párou z varné konvice se návazec napaří a tím dojde jednak k jeho narovnání, a zároveň se tím smrÅ¡tí trubiÄka navleÄená na háÄek.
 11. Zda jste postupovali správnÄ›, vyzkoušíte opÄ›t testováním na dlani. HáÄek by se mÄ›l zvolna stáÄet do spodního pysku chycené ryby.