Zboží

CNC stroje


Mezi nejvyužívanější CNC stroje se řadí CNC soustruhy, obráběcí centra a další příslušenství plus CNC technologie. Liší se svým systémem obsluhy. Jak vlastně tyto stroje fungují, jak se obsluhují a jaké výhody nám jejich užívání přinese?

Na jakém principu CNC stroje fungují?
Obráběcí stroje fungují automaticky a samostatně. Běží na tom principu, že jim je předem zadán kompletní program, na základě, kterého z výrobku (tzv. obrobek) postupně odebírají materiál a tím ho tvarují do požadované podoby. Systém si zároveň i ohlídá případné odchylky. Během tohoto procesu jsou používány různé typy mechanismů, např. frézování, soustružení nebo vrtání.

fréza

Nejčastější materiály sloužící k obrábění
Mezi nejrozšířenější materiály, které slouží k obrábění se řadí kovy – železné, neželezné i nerez. Železnými materiály to ovšem nekončí. Mimo ně lze totiž také použít dřevo, plast, sklo, grafit nebo gumu.

Jak se obsluhují?
Velká výhoda CNC strojů je v tom, že nejsou příliš náročné na obsluhu. Tedy alespoň v tom smyslu, že nevyžadují neustálý dohled. Většinou tak pracují samostatně, automaticky podle programátorem nastavených programových příkazů a zadaných funkcí. Obráběcí stroje tak plně řídí počítače a jejich ovládání probíhá skrz řídící systém za pomoci vytvořeného programu.
Obsluha však musí sledovat, zdali celý proces probíhá správně tak, jak má. CNC stroje se tak postupem času staly hnacím motorem moderní průmyslové výroby.

průmyslová frézka

Výhody, které CNC stroje přinášejí
Nespornými výhodami CNC obráběcích strojů je efektivita výroby a automatizace, minimalizace chyb a nepřesností, automatický proces a dokonalá přesnost.
V oblasti realizace dodávek CNC stroj, realizace záručního a pozáručního servisu a případných školení v oboru se můžete spolehnout na strojírenskou firmu s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi.