Služby

Jste druhou polovinou

Znějí vám jména těchto bytostí povědomě? Bohyně Kálí, Archanděl Gabriel, Máří Magdaléna, Blanka z Valois, Marcela? Pokud si dokážete dát…